0799.02.3333

All Posts in Category

Cho thuê cần biết

Nhà trọ cháy, chủ đất hay người thuê đất phải chịu bồi thường thiệt hại cho khách trọ?

Nhà trọ cháy, chủ đất hay người thuê đất phải chịu bồi thường thiệt hại cho khách trọ

Nhà trọ có cần đáp ứng yêu cầu về phòng cháy không? Nếu xảy ra thiệt hại do hỏa hoạn cho bên thứ ba, thì chủ đất hay người kinh doanh nhà trọ phải bồi thường cho người bị thiệt…

Read more